TÁMOP

 

A projekt címe: Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

Azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0359

Az elnyert támogatás: 16.582.150,- Ft

Futamidő: 2013. 03. 01. – 2014. 02. 28.

Összefoglaló:

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az elnyert 16.582.150,- Ft támogatásból a gyermek és ifjúsági korosztály tanórán kívüli nevelését valósítja meg nem formális tanulási alkalmak szervezésével.

A könyvtár 15 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve, a programban részt vevő 843 óvodás és iskolai tanuló igényeihez igazodó, az adott intézmények pedagógiai programját kiegészítő tanórán kívüli és szabadidős foglalkoztatási formákat valósít meg.
A projekttel a könyvtár és a nevelési-oktatási intézmények hosszú távú együttműködése kezdődhet el, melyben a kulturális és közoktatási rendszer közötti partnerség a könyvtár szolgáltatási kínálatának gazdagodását és ezáltal a közoktatásban résztvevő gyermekek és tanulók kompetenciáinak fejlődését segíti elő.

Az intézmény városi hálózatának négy tagkönyvtárában - József Attila Könyvtár, Petőfi Sándor Könyvtár, Szabó Lőrinc Könyvtár és Tompa Mihály Könyvtár - 5 féle foglal-koztatási formát kínál. A foglalkozások megvalósítása 9 havi szakkör, 4 heti szakkör, 1 tehetséggondozás, 2 vetélkedő és 30 témanap formájában összesen 46 tevékenységgel 12 hónapon keresztül zajlik.

A foglalkoztatási formák tematikája:

Havi szakkör: Rendhagyó irodalom óra 1 X 6 alkalommal 15 iskolás részére
Havi szakkör: Iránytűnk a mese 3 X 5 alkalommal 45 óvodás részére
Havi szakkör: Interaktív zenei foglalkozás 1 X 5 alkalommal 25 iskolás részére
Havi szakkör: Játék vár 4 X 5 alkalommal 100 iskolás részére
Heti szakkör: Játszva angolul 4 X 12 alkalommal 40 óvodás részére
Tehetséggondozás: Művészetek világa 1 X 10 alkalommal 8 iskolás részére
Vetélkedő: Helyismeret 2 X 2 alkalommal 40 iskolás részére
Témanap: Barangolás a nyelv világában 1 X 3 alkalommal 20 iskolás részére
Témanap: Barátunk a zene 6 X 3 alkalommal 85 óvodás részére
Témanap: Barátunk a lakóhely 6 X 3 alkalommal 85 óvodás részére
Témanap: Színezd újra 2 X 3 alkalommal 50 iskolás részére
Témanap: Mese-mese mátka 2 X 3 alkalommal 50 iskolás részére
Témanap: Zene-bonaság 2 X 3 alkalommal 50 iskolás részére
Témanap: Rím-zsonglőr 2 X 3 alkalommal 50 iskolás részére
Témanap: Helyismeret 2 X 5 alkalommal 40 iskolás részére
Témanap: Nyomtatás és könyvtörténet 2 X 4 alkalommal 40 iskolás részére
Témahét: A világ más szemmel 1 X 4 alkalommal 20 iskolás részérére
Témahét: Múzsák tábora 4 X 1 alkalommal 80 iskolás részére.
Együttműködő partnerek:

Általános iskolák:

10. sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
21. sz. Általános Iskola
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Komlóstetői Általános Iskola
Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola

Óvodák:

Belvárosi Óvoda Katowice úti Sport Tagóvoda
Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Zsolcai kapui Tagóvoda
Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Görgey úti Óvoda
Sajópálfalai Napközi Otthonos Óvoda
Százszorszép Óvoda Reményi utcai Tagóvoda
Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvoda

A projekt céljai és várható eredményei:

A projekt közvetlen célja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a formális oktatásba bekapcsolódva, segítse a gyermek és ifjúsági korosztály tanórán kívüli nevelését nem formális tanulási alkalmak szervezésével, kihasználva a kulturális háttér és a könyvtár egyedi adottságait.

A fejlesztés közvetett célja, hogy a könyvtár a nevelési-oktatási intézmények hosszú távú együttműködésével gazdagítsa szolgáltatási kínálatát és stabil használói bázist építsen ki. Ez illeszkedik a könyvtár stratégiájához, amely a fiatalabb korosztály aktív könyvtárhasználóvá válását és megtartását hangsúlyozza. A két intézményrendszer közötti partneri kapcsolat továbbélése erősítheti ezt a tendenciát.
A közvetett cél megvalósításával, a két intézményrendszer együttműködésén alapuló szolgáltatási kínálat gazdagításával járó fejlesztéssel, a könyvtár hatékonyabban tudja megvalósítani stratégiai célkitűzéseit.

A projekt eredményeként a könyvtár 15 nevelési-oktatási intézmény 843 óvodásának és iskolai tanulójának kompetenciáit fejleszti. Az intézmény a gyermek és ifjúsági korosztály igényeihez igazodó, az adott oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjait gazdagító 5 féle foglalkoztatási formát valósít meg. A foglalkoztatási formák megvalósítása 46 tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális tevékenységgel 12 hónapon át zajlik. A projekt további eredményeként a fenntartási időszakban újabb 1500 óvodás és iskolai tanuló kompetencia alapú, kulturális nevelése valósul meg.

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény a projekt zárásáról