Beiratkozás, kölcsönzés, előjegyzés

BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁLÁS

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, új típusú jogosítvány) felmutatásával igazolja saját, alább felsorolt adatait:

  • név (asszonyoknál születési név is),
  • születési hely és idő,
  • anyja neve,
  • állandó lakhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Miskolcon ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni),
  • lakcímmel nem rendelkezőknek igazolás szükséges valamely szervezettől, ahová levelei kézbesíthetők (hajléktalanszálló stb.)
  • a személyt igazoló hiteles dokumentum száma.

A könyvtár kéri az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező:

  • telefonszám
  • e-mail cím

A 2001. évi LXII. Tv. hatálya alá tartozó, a szomszédos államokban élő magyarok a törvény szerint a könyvtár szolgáltatásait a magyar állampolgárokkal megegyező feltételekkel vehetik igénybe.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.

A beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokért, amelyek 365 napon keresztül vehetők igénybe, a díjtáblázatban meghatározott összeget kell befizetni. Arányosan csökkentett díj ellenében fél évre, iskolai szemeszterre is be lehet iratkozni.
A lejárat után, az olvasójegy érvényesítésekor újra be kell mutatni minden, az első beiratkozáskor szükséges igazolványt és a kedvezményekre jogosító igazolást.

A központi könyvtárba, illetve a teljes hálózat használatára beiratkozott olvasó minden tagkönyvtárban igénybe veheti a szolgáltatásokat. A fiókhálózatra vonatkozó kedvezményes beiratkozás csak a fiókkönyvtárak használatára jogosít.

A regisztráció (látogatójegy váltása) ingyenes.

Térítési díjak

Könyvtárhasználati szabályzat