Könyvtárosképzés a 21. században

2024. május 7-én Könyvtárosképzés a 21. században: vélemények és tapasztalatok a könyvtárosképzés kapcsán címmel került megrendezésre a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár által szervezett könyvtárszakmai továbbképzés, melynek keretében öt, a könyvtárosképzés különböző szintjeire kiemelt rálátással rendelkező előadó osztotta meg szakmai tapasztalatait és eredményeit a részt vevő közel ötven szakmabeli érdeklődővel.

A konferenciát megnyitó köszöntőjében Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár igazgatója körvonalazta a szakmai nap célját, konstruktív kérdések felvetésére és szakmai diskurzusra buzdítva a közönséget.

Az igazgatói köszöntő után Prof. Dr. Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára nyitotta meg a szakmai előadások sorát. Könyvtárosképzés – innováció és fenntarthatóság című előadásában a könyvtárosképzés felsőoktatásban betöltött szerepét, annak nemzetközi és hazai trendek alapján vizionálható lehetőségeit taglalva. Az előadó külön kitért az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárosoktatásának sajátosságaira, gyakorlati-oktatásszervezési szempontjaira, innovatív képzési megoldásaira.

A következő előadó, Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója és az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke Oktatás? Könyvtár. Felhasználóképzés a könyvtárakban címmel tartott előadást. Alapvetésként a könyvtárakat mint a kultúra alapintézményeit definiálta, melyek változatos célkitűzésekkel segítik a társadalom fejlődését (pl. a lakosság digitális ismereteinek fejlesztése, az írás-olvasási nehézségek leküzdése, vidékfejlesztés, elidegenedés és elmagányosodás mérséklése). Az egri Bródy Sándor Könyvtár stratégiai céljainak ismertetése után a könyvtár stratégiai térképének és kompetenciatérképének jelentőségét is ismertette az előadó, majd az Informatikai és Könyvtári Szövetség által (is) terjesztett, egyre korszerűbb informatikai lehetőségeket népszerűsítő programokról is szót ejtett (pl. OKN, Internet Fiesta, Netrevalók Program, Gondosóra Program, Könyvtármozi).

Ezt követően Csernikovics Gréta, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár segédkönyvtáros képzésének tanfolyamfelelőse ismertette a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár segédkönyvtáros képzésének múltját és jelenét Könyvtárosasszisztens? Segédkönyvtáros? A középfokú könyvtárosképzés gyakorlata a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban című előadásában. A rendeleti keretek tisztázását követően az előadó kitért a könyvtári asszisztens, a segédkönyvtáros és az okleveles könyvtáros terminusok, képzési szintek közti alapvető különbségekre(pl. felvételi követelmények, munkavégzési jogkör), és a segédkönyvtárosképzés szervezési, működtetési folyamatába is betekintést engedett.

A Csernikovics Gréta előadását követő ebédszünet után Kázsmér Ágnes, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárának általános igazgatóhelyettese és könyvtárvezetője osztotta meg ismereteit a munkatársak belső továbbképzéséről a Hamvas Béla Városi Könyvtárban szerzett tapasztalatokra hagyatkozva. A többi előadóhoz hasonlóan Kázsmér Ágnes is először a belső képzések jogszabályi környezetét tekintette át, majd a képzések céljairól, gyakorlati hasznáról, előnyeiről és hatékonysági tényezőiről beszélt. A külső képzésekkel szemben az előadó fontos előnyként határozta meg, hogy a belső oktatásokon a kollégák korlátlan létszámban, helyben, külön anyagi ráfordítás nélkül vehetnek részt. A belső képzések tervezése a Hamvas Béla Városi Könyvtárban az éves munkaterv részét képzik, és minden munkatárs javaslatot tehet képzések szervezésére. Kázsmér Ágnes az új kollégák betanulását segítő mentorprogramról is szót ejtett, illetve hangsúlyozta a helyi iskolák könyvtárpedagógusainak belső továbbképzésekbe való bevonásának fontosságát.

A szakmai előadások sorát Szabóné Lenkefi Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetője zárta, aki könyvtárosképzés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében című előadásában történeti áttekintést nyújtott a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) működéséről, illetve ismertette a települési könyvtárosok képzésének lehetőségeit és nehézségeit.

A konferenciát Varga Gábor igazgató köszönetnyilvánítása zárta, melyben reflektált az elhangzott előadásokra, és kifejezte arra vonatkozó bizodalmát, hogy a szakmai továbbképzés minden résztvevő számára hasznosítható ismereteket nyújtott, és növeli majd a könyvtárszakmai képzésekben való részvételi és szervezési hajlandóságot a kollégák körében.